Posty

Życiowa harmonia

Możemy osiągnąć zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną harmonię. Gdy stopniowo odkrywamy coraz więcej harmonii w naszym wnętrzu, wówczas przenosi się ona także na nasz zewnętrzny świat i zewnętrzny krąg naszej uwagi. Mówiąc o wewnętrznej harmonii mam na myśli m.in. doświadczanie spokoju, zaufania i wiary we własne możliwości, odczuwanie życzliwości i pozytywnego nastawienia do siebie oraz innych, czy też doświadczanie wewnętrznej przestrzeni, w której łatwo jest ogarniać swoje myśli i plany życiowe. Znajdujemy wówczas jednocześnie swoją wewnętrzną wolność i zdolność przekraczania wszystkiego, co robimy i co nas otacza. 

Możemy osiągnąć taki rodzaj wewnętrznej harmonii, dzięki któremu jednocześnie głęboko oraz z wewnętrzną siłą i energią angażujemy się we wszystko - wszystkie nasze działania, a jednocześnie to przekraczamy - będąc niejako ponad tym, i poza tym. 
Gdy wykonujemy poszczególne swoje czynność, aktywności i zadania na 100 procent, wówczas możemy odkryć stan, w którym z jednej str…

wakacyjna przerwa

Oddech a napięcia mięśni

Relaksacja mięśni metodą Jacobsona - cz. II - oddech

Metoda Jacobsona i relaksacja mięśni – cz. I

Ciało i umysł (darmowy kurs relaksacji)

Mindfulness i marzenia o przyjaźni

Mapy myśli bywają twórcze

Pozytywny dobry Internet

Moje przyjaźnie

Wartość przyjaźni